Nowe konto Zaloguj się

Polityka prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności wszystkich korzystających z naszych usług. Viamobile Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania przez nas poufności są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Aplikacja Nais ma charakter zasadniczo zamknięty. Oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone jest dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z oferty Partnerów Usługodawcy w ramach Programu, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Użytkowników do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Pracodawców w celu zgłaszania Użytkowników oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcjonalności Aplikacji.

Strona internetowa Nais (www.nais.pl lub inna wykorzystywana przez Viamobile Sp. z o.o. dla Aplikacji Nais) ma zadanie informować naszych potencjalnych Użytkowników, Partnerów oraz Klientów (Pracodawców) o zaletach i możliwościach Aplikacji Nais i uczestniczenia w Programie Nais.

Informacje które zbieramy mogą być wykorzystywane przez Viamobile lub naszych Partnerów na potrzeby administrowania Aplikacją, zarządzania uprawnieniami i ofertami w Programie jak również na potrzeby naszych Partnerów by umożliwić im zaoferowanie naszym Użytkownikom i Klientom jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży, w tym weryfikacji uprawnień naszych Użytkowników do skorzystania z oferty Partnerów. Część naszych kontaktów z użyciem danych Użytkowników i Partnerów dotyczyć będzie komunikacji marketingowej.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (jak np. adres IP) są przez Viamobile wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Gdy będzie to uzasadnione np. celem polepszenia naszej oferty, ułatwienia korzystania z naszych usług itp., zbierać i wykorzystywać możemy także dane geolokalizacyjne.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego (login), hasła, województwa i miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Profil.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych w Aplikacji Nais, na stronie internetowej Nais oraz w trakcie prowadzeni akacji marketingowych przez Viamobile jest Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 3 (00-844 Warszawa). Viamobile przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Viamobile, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Viamobile przetwarza zebrane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) oraz w zgodzie z Polityką Ochrony Prywatności, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Po uzyskaniu stosownej zgody przetwarza dane osobowe w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione Viamobile dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przy wykorzystaniu Aplikacji Nais, w tym m.in. w celu zarządzania uprawnieniami Użytkownika w Programie Nais, w celach statystycznych, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Viamobile i jej partnerów w celach marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe które zebrał Viamobile są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Viamobile (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Każdy kto zostawia Viamobile swoje dane osobowe oświadcza, że przekazuje je dobrowolnie. W każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Programie Nais został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Viamobile może również udostępnić część danych osobowych osobom trzecim dla celów związanych z ochroną ich praw, ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Viamobile w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania usługi tytułu prawnego do takiego żądania. Musi również zachodzić uzasadnione podejrzenie naruszenia tych praw. Viamobile może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą osoby która je przekazała lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Viamobile jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych, to samo dotyczy historii operacji wykonanych przy wykorzystaniu Aplikacji Nais.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Viamobile nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w serwisie internetowym Nais lub Aplikacji Nais. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe do których prowadza ww. odnośniki.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Viamobile zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim swoim Użytkownikom, Partnerom i Klientom (Pracodawcom) komunikatów SMS lub typu „push” a także listów elektronicznych zawierających powiadomienia o ważnych zmianach w Aplikacji Nais, Programie Nais lub w Viamobile. Viamobile może prowadzić także komunikację o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy oferty Partnerów i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do komunikacji przychodzącej i wychodzącej z kont systemowych.

Cookies

1. W związku z działaniem Aplikacji Nais i korzystania ze strony internetowej Nais, stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej Nais i Aplikacji Nais do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika a także wyświetlić zawartość, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Nais i Aplikacji Nais, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej Nais i Aplikacji Nais ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania Użytkownikom ofert Partnerów oraz treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych działań możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z naszych usług,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i Aplikacji,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu internetowej interfejsu graficznego itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom ofert Partnerów i treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich oczekiwań i zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług w Strony internetowej Nais lub Aplikacji Nais. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Nais i w Aplikacji Nais z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Viamobile Partnerów, reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.