Realizując przyjętą politykę bezpieczeństwa postawiliśmy na kompetentny zespół i nowoczesne rozwiązania.

Stosujemy środki bezpieczeństwa:

Dokumentacja

Opracowaliśmy polityki bezpieczeństwa, instrukcje i procedury oraz standardy dotyczące: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa fizycznego (osób i mienia).

Role i zadania

Wyznaczyliśmy menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary i procesy biznesowe oraz procesy związane z bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych. Powołaliśmy Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zgłosiliśmy go do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo osobowe

W zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych kierujemy się zasadami uprawnionego dostępu, przywilejów i wiedzy. Dostęp do informacji chronionych mają jedynie uprawnione osoby, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań. Dbamy o poziom świadomości naszych pracowników w zakresie dotyczącym zagrożeń związanych z ochroną informacji.

Bezpieczeństwo strony trzeciej

Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, renomowanych dostawców usług. W procesie wyboru dostawcy szczególną uwagę poświęcamy deklarowanej przez dostawcę zgodności ze standardami bezpieczeństwa takimi jak: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301 SOC, SABSA, SOX, PCI DSS, HIPAA/HITECH, EU-U.S. Privacy Shield.

Proces wytwarzania

Wykorzystujemy metodykę SDLC (System Development Life Cycle) oceniając wpływ proponowanych rozwiązań na bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności. Nasze rozwiązania przed wdrożeniem podlegają testom funkcjonalnym i bezpieczeństwa.


Infrastruktura i środowisko

Ulokowaliśmy naszą infrastrukturę informatyczną na terenie Polski. Wirtualizujemy usługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury. Utrzymujemy niezależne środowiska platformy Nais: developerskie, testowe i produkcyjne.

Szyfrowanie danych

Wprowadziliśmy certyfikaty SSL w celu zabezpieczenia transmisji danych.

Kontrola ruchu sieciowego i ochrona przed DDOS

Korzystamy z rozwiązań typu CDN oraz LoadBalancing w celu zapewnienia kontroli ruchu i ochrony przed atakami DDOS.

Separacja danych

Nigdy nie wykorzystujemy danych Użytkowników platformy Nais w środowisku developerskim oraz testowym. Kopie bezpieczeństwa oraz kopie zapasowe danych przechowujemy odrębnie.

Testy

Wprowadziliśmy program testów funkcjonalnych przed wdrożeniem zaprojektowanych rozwiązań. Opracowaliśmy i realizujemy program okresowych testów wydajnościowych. Prowadzimy okresowe testy bezpieczeństwa polegające na identyfikacji znanych podatności i odporności platformy Nais na próby przełamania zabezpieczeń.

Gwarantowany poziom świadczenia usługi

Zastosowaliśmy rozwiązania monitorujące dostępność infrastruktury platformy Nais oraz usług zintegrowanych. Ustaliliśmy gwarantowany czas dostępności infrastruktury platformy Nais na poziomie 99.9%.
Ustaliliśmy dopuszczalny maksymalny czas niedostępności platformy Nais na 49 minut/miesiąc.

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do newslettera!
Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Viamobile sp. z o.o., Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, handlowych, w tym podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy oraz nawiązania kontaktu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz realizacja obowiązku informacyjnego znajduje się w naszej Polityce Prywatności.
Zostaw nam numer telefonu, oddzwonimy!

Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Viamobile sp. z o.o., Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, handlowych, w tym podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy oraz nawiązania kontaktu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz realizacja obowiązku informacyjnego znajduje się w naszej Polityce Prywatności.